Vorige pagina

Kringloopbedrijven Vijfheerenlanden kiezen voor sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap en lokale Kringloopbedrijven Vijfheerenlanden

Nederland kent steeds meer sociale ondernemingen. Ondernemers die maatschappelijk uitdagingen aanpakken. Niet winst, maar maatschappelijke meerwaarde is de drijfveer van deze social enterprises. Voor gemeenten zijn sociale ondernemingen in potentie een belangrijke partner bij het aanpakken van maatschappelijke problemen zoals werkloosheid, klimaatverandering en eenzaamheid.

Maar samenwerking gaat niet vanzelf. Ondernemers noemen het beleid van gemeenten vaak een obstakel tot groei. Ook de SER concludeerde in haar advies ‘Sociale ondernemingen: een verkennend advies’ (mei 2015) dat gemeenten meer kunnen doen om de samenwerking met sociale ondernemingen te verbeteren. De afgelopen jaren zijn er eerste stappen gemaakt. Alle G4 gemeenten hebben beleidsprogramma’s voor sociaal ondernemerschap gepubliceerd en de G32 heeft in 2016 sociaal ondernemerschap tot speerpunt benoemd.

De potentie van samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten blijkt nog grotendeels onbenut. Het is nu tijd voor de volgende stap. De belangrijkste knelpunten:

  • Sociale ondernemingen werken vaak aan meerdere beleidsdoelen. Gemeenten zijn hier niet op ingesteld en sociale ondernemingen kunnen hun weg moeilijk vinden in het gemeentelijke doolhof.
  • Er wordt nog steeds weinig ingekocht bij sociale ondernemingen. Sociaal ondernemers worden nog vaak gezien als subsidievragers, terwijl ze op zoek zijn naar opdrachten.
  • Gemeenten maken te weinig gebruik van de oplossingen die sociaal ondernemers bieden voor maatschappelijke vraagstukken.

De kringloopbedrijven in de Vijfheerenlanden

De kringloopbedrijven in de Vijfheerenlanden zijn zelfstandige organisaties maar werken op praktische wijze samen. Niet enkel onderling maar ook met de kringloopbedrijven in Gorinchem  en Giessenlanden. Deze kringloopbedrijven zijn maatschappelijke initiatieven met een sterke lokale verankering. Wij zetten ons in voor armoedebestrijding, het stimuleren van hergebruik, het creëren van kansen voor mensen en het ondersteunen van sociale doelen. Aan deze doelstellingen werken wij dagelijks met veel vrijwilligers, enkele betaalde krachten, maar ook met mensen die de aansluiting met betaald werk zijn kwijtgeraakt of voor wie dit dreigt.

Onze sociale doelen bereiken wij dankzij die diezelfde lokale samenleving. Wij werken samen met Avres, Waardlanden, scholen maatschappelijke organisaties vluchtelingenwerk en reclassering. Wij hebben geen winstoogmerk. De besturen van de stichtingen zijn ervaren en onbezoldigd. Onze inkomsten komen ten goede aan de continuiteit van onze bedrijven en maatschappelijke doelstellingen.

In de afgelopen jaren zijn door ons mooie maatschappelijke resultaten geboekt. Toch zien wij dat er kansen verloren gaan. Ons credo is daarom  ’Er is meer te halen uit hergebruik’. Hierover zijn in de afgelopen jaren tal van contacten geweest met gemeenten en (onder andere) Avres en Waardlanden. Het gaat er in het bijzonder om dat de lokale kringloopbedrijven toegang krijgen tot de afvalstromen binnen de (nieuwe) gemeente Vijfheerenlanden. Tot op heden hebben deze contacten niet tot echte resultaten geleid, integendeel: er dreigt een patstelling te ontstaan vanwege het belang van de gemeenten (Leerdam en Zederik)  in Avres en Waardlanden. Waardlanden geeft daarbij aan dat toegang tot de afvalstromen voor de kringloopbedrijven dat Waardlanden inkomstenverlies heeft vanwege het wegvallen van opbrengsten van textiel en andere afval/grondstoffen. Voortzetting van dit beleid is naar onze opvatting een gemiste kans voor onze nieuwe gemeente.

Lokale textielinzameling, sortering, verwerking en verkoop geeft, in tegenstelling tot de verwerking via Waardlanden buiten de regio,  de  mogelijkheid voor lokale werkgelegenheid. Dat is letterlijk en figuurlijk een ‘win win’ situatie voor onze nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.  Onderstaand een globale nadere uitwerking van dit punt:

Textiel ophalen en verwerken en verkopen door Kringloop Leerdam, Vianen en Zederik

Onderstaande op basis van ca. 150 ton textiel door de Kringloopbedrijven in Leerdam, Vianen en Zederik op te halen, verwerken en verkopen in de respectievelijke Kringloopwinkels.

Inkomsten Kringloop Leerdam, Vianen en Zederik uit inzameling en verwerking en verkoop van textiel

 

Verkoop textiel in de lokale Kringloopwinkels

     € 96.000,-

Externe verkoop rest textiel dmv centrale verkoop

     €  33.000,-

Inzamelkosten textiel lokaal (zonder investeringen)

-/-  € 15.000,-

Huur containers of ondergrondse containers lokaal

-/-  €   7.500,-

Totale opbrengsten Kringloopbedrijven lokaal Vijfheerenlanden

      € 55.500,00

 

De opbrengst van het ophalen, verwerken en verkopen van textiel door Kringloop Leerdam, Vianen en Zederik zijnde  ca. €. 55.000,00 kan worden ingezet voor het in loondienst onderbrengen van doelgroep WWB/SW bij de betrokken 3 Kringloopbedrijven. Uitgaande van een loonsom pp. van ca. €. 15.000,00  is sprake van ca. 4 fte aan mensen uit doelgroep WWB/SW die een dienstverband kan worden aangeboden bij de Kringloop Leerdam, Vianen en Zederik.

Oproep

De kringloopbedrijven in de Vijfheerenlanden roepen mede namens de nationale organisaties  Social Enterprise NL en Social Impact Factory  op tot de volgende maatregelen:

  • Creëer ook binnen de gemeente Vijfheerenlanden een duidelijk aanspreekpunt voor sociale ondernemingen. Het aanspreekpunt kent de weg binnen gemeente en is verantwoordelijk voor een eenduidige terugkoppeling naar ondernemers; 
  • Geef sociale ondernemingen een plek in het inkoopbeleid. Stel hiervoor duidelijke doelstellingen op en maak meer gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe Aanbestedingswet (2016) biedt;
  • Betrek sociale ondernemingen bij maatschappelijke uitdagingen in de gemeente. Dit kan onder andere door het organiseren van een challenge, waar sociale ondernemingen worden uitgedaagd om een oplossing voor een maatschappelijk probleem te leveren én te implementeren;
  • ‘Doe lokaal wat lokaal kan’: werk niet enkel binnen grote samenwerkingsverbanden die gemeenten enerzijds kansen (lijken te) geven maar ook nadrukkelijk beperkingen en aanzien van lokale initiatieven kent;
  • Geef lokale kringloopbedrijven  al dan niet gefaseerd toegang tot lokale afvalstromen waarmee werk wordt gecreëerd voor lokale inititiatieven.

     

 

 

 

Copyright © - 2019 Kringloop Vijfheerenlanden | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM