Goede doelen tekst

Goede doelen

Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam bestemt ieder jaar een bedrag in haar begroting voor ondersteuning van goede doelen in de gemeente Leerdam. Het gaat hierbij om projecten en initiatieven gericht op hergebruik en sociaal-maatschappelijke initiatieven.

Wij nodigen ieder jaar Leerdamse scholen en maatschappelijke organisaties van harte uit om voorstellen in te dienen bij de Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam voor projecten gericht op de doelstellingen van de Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam. Hierbij gaat de voorkeur uit naar projecten die een aantoonbare betrokkenheid laten zien van mensen uit de Leerdamse samenleving. Per toekenning stelt de Kringloop Leerdam een bedrag beschikbaar van € 100,00 tot maximaal € 500,00.

 

 

 

Kringloop Vijfheerenlanden logo
Kringloop Vijfheerenlanden

Copyright © - 2020 Kringloop Vijfheerenlanden | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM