Tekst

Kringloop Leerdam, een professionele Kringloopwinkel!

Doelstellingen Kringloop Leerdam

·         Hergebruik van afvalproducten stimuleren.

·         Mogelijkheden voor ontwikkeling, participatie en re-integratie.

Kringloop Leerdam ondersteunt sociaal-maatschappelijke doelen

·          Ruimte realiseren voor financiële ondersteuning van sociaal maatschappelijke activiteiten in de gemeente Leerdam.

2017 in het kort

2017, voor Kringloop Leerdam een succesvol jaar waarin met vereende krachten mooie resultaten werden geboekt. Omdat we als Kringloop positief scoren op doorstroom naar betaald werk en vervolgtrajecten en de instroom stagneert, was de werkdruk soms hoog. We danken al onze vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid.

In 2017 werd voor een grote groep vrijwilligers een cursus MS Office georganiseerd bij de Kringloop Leerdam. Alle deelnemende vrijwilligers hebben de cursus met goed gevolg afgerond. Vier vrijwilligers hebben het interne certificaat stapelaar behaald.

Op 1 december heeft de hertoets plaats gevonden voor het Keurmerk Kringloopbedrijven Nederland. Kringloop Leerdam heeft met succes deze hertoets doorstaan.

Hergebruik  in 2017

Inwoners van Leerdam en omstreken weten de weg naar Kringloop Leerdam steeds beter te vinden om voor hergebruik geschikte goederen  in te leveren. Onze vrijwilligers hebben vervolgens hard gewerkt om alle goederen die binnenkomen op de juiste wijze te sorteren en  verkoopklaar te maken.

Het aantal kilo’s wat binnen gekomen is in 2017 bedraagt 139.378 kg. Een stijging van 2,5% ten opzichte van 2016. 

Het hergebruik/recyclingpercentage was in 2017 83%. Volgens berekeningen van TNO blijkt dat met onze activiteiten een CO2-besparing plaatsvindt, die te vergelijken is met het verwarmen van 46 huishoudens gedurende een heel jaar.

In samenwerking met Team 2015 werd het Repair Café in 2017 maandelijks georganiseerd. In 2017 zijn 89 huishoudelijke apparaten gerepareerd.

Doorstroom naar betaald werk en participatie en re-integratie in 2017

In 2017 hebben vier vrijwilligers door het opdoen van werkervaring bij de Kringloop Leerdam een betaalde baan gevonden. Drie vrijwilligers, die bij ons werkten om werkervaring op te doen, zijn doorgestroomd naar een vervolgtraject.

Stageplaatsen

Kringloop Leerdam biedt mogelijkheden voor stageplaatsen en snuffelstages aan jongeren in het kader van hun opleiding. In 2017 werd hier 22 keer gebruik van gemaakt.

Goede doelen 2017

Jaarlijks neemt Kringloop Leerdam een budget op in de begroting om hiermee Leerdamse sociaal-maatschappelijke goede doelen te ondersteunen. In 2017 heeft  Stichting Life Goals een bedrag van € 500,00 ontvangen zodat deelnemers uit Leerdam landelijke festivals van Life Goals Nederland kunnen bezoeken. Stichting de Musketiers heeft een bedrag ontvangen van € 500,00 om het naaiatelier in te richten. Beide organisaties richten zich op het sterker maken van Leerdammers om daarmee hun sociaal-maatschappelijke kansen te vergroten.

De Floris Radewijnsz school heeft van Kringloop Leerdam de “i love recycling” kast ter waarde van € 750,00 ontvangen om educatie op het gebied van hergebruik te introduceren op school.

Kringloop Leerdam werkt aan de  toekomst!

Kringloop Leerdam is een zelfstandige organisatie en werkt praktisch samen met niet alleen lokale Kringloopbedrijven zoals in Vianen en Zederik, maar ook met de Kringloopbedrijven in Gorinchem en Giessenlanden. Al deze  Kringloopbedrijven zijn maatschappelijke initiatieven met een sterke lokale verankering. De Kringloopbedrijven zetten zich in voor het stimuleren van hergebruik, het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, armoedebestrijding en het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke organisaties.

Dagelijks wordt hard gewerkt door gemotiveerde vrijwilligers en betaalde krachten, maar ook door mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt zijn kwijtgeraakt of voor wie dit dreigt. Het bestuur van Stichting Kringloop Leerdam wordt gevormd door vijf (onbetaalde) vrijwilligers.

De doelstellingen van Kringloop Leerdam worden gerealiseerd mede dankzij de lokale samenleving. Er wordt samengewerkt met Avres, SamenDoen, Waardlanden, scholen, maatschappelijke organisaties, Vluchtelingenwerk en reclassering. De inkomsten van de Kringloopbedrijven blijven ook in de toekomst ten goede komen aan de continuïteit van de Kringloopbedrijven en sociaal-maatschappelijke doelstellingen.

Kringloop Vijfheerenlanden logo
Kringloop Vijfheerenlanden

Copyright © - 2019 Kringloop Vijfheerenlanden | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM