Tekst

Kringloop Leerdam, een professionele Kringloopwinkel!

2018 in het kort.

Voor Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam was 2018 een jaar waarin door onze hardwerkende vrijwilligers met veel inzet mooie resultaten werden gerealiseerd. Door de aantrekkende arbeidsmarkt, waardoor een aantal participatie en re-integratieplekken onbezet bleef, is de druk op ons vrijwilligersbestand toegenomen. We danken iedereen die het afgelopen jaar werkte bij ons voor hun inzet en betrokkenheid.

In november 2018 heeft de 2e hertoetsing plaats gevonden voor het Keurmerk Kringloopbedrijven Nederland. Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam heeft met succes deze 2e hertoets doorstaan.

 Op 6 november hebben het personeel en het Bestuur afscheid genomen van Peter Derksen, Unithoofd logistiek vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Peter was een van de medeoprichters van onze Kringloopwinkel en wij zijn hem dankbaar dat hij heeft bijgedragen aan de mooie Kringloopwinkel van nu.

Doelstellingen

  • Hergebruik van afvalproducten stimuleren.
  • Mogelijkheden voor ontwikkeling, participatie en re-integratie.
  • Ruimte voor financiële onder  ondersteuning van sociaal-maatschappelijke activiteiten in de kernen van de voormalige gemeente Leerdam.
  • Milieueducatie en informatie gericht op basisscholen

Hergebruik in 2018

Inwoners van Leerdam en omstreken weten de weg naar Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam goed te vinden om voor hergebruik geschikte goederen in te leveren. Onze vrijwilligers werken vervolgens hard om alle goederen die binnenkomen op de juiste wijze te sorteren en geschikt te maken voor verkoop in de kringloopwinkel.

Het aantal kilo’s wat binnen gekomen is in 2018 heeft een daling laten zien met 7% ten opzichte van het jaar 2017. Het hergebruik/recyclingpercentage was in 2018 81%. Volgens berekeningen van TNO blijkt dat met onze activiteiten een CO2-besparing plaatsvindt, die te vergelijken is met het verwarmen van 43 huishoudens gedurende een heel jaar.

Uitstroom naar betaald werk in 2018

 In 2018 hebben drie vrijwilligers door het opdoen van werkervaring bij de Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam een betaalde baan gevonden.  

Stageplaatsen in 2018

Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam biedt mogelijkheden voor stageplaatsen en snuffelstages aan jongeren binnen het kader van hun opleiding. In 2018 werd hier 21 keer gebruik van gemaakt. In 2018 heeft 1 MBO leerling zijn stage met positief resultaat afgerond en is vervolgens geslaagd voor zijn praktijkexamen.

Goede doelen in 2018

Jaarlijks reserveert Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam een budget in de begroting om hiermee Leerdamse sociaal-maatschappelijke goede doelen te ondersteunen. In 2018 werd het Timmerdorp Leerdam als hoofdsponsor financieel ondersteund en ontving ook de Zonnebloem, afdeling Leerdam een bijdrage. De Floris Radewijnsz school werd ondersteund door de schenking van de “I love recycling” kast. Met deze kast worden basisschool leerlingen wegwijs gemaakt in de wereld van hergebruik.

Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam is een zelfstandige organisatie en werkt praktisch samen met niet alleen lokale Kringloopbedrijven zoals in Vianen en Zederik, maar ook met de Kringloopbedrijven in Gorinchem en Giessenlanden.

Al deze Kringloopbedrijven zijn maatschappelijke initiatieven met een sterke lokale verankering.

Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam

De Kringloopbedrijven zetten zich in voor het stimuleren van hergebruik, het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, armoedebestrijding en het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke organisaties. Dagelijks wordt hard gewerkt door gemotiveerde vrijwilligers en betaalde krachten, maar ook door mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt zijn kwijtgeraakt of voor wie dit dreigt.

Het bestuur van Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam wordt gevormd door vijf (onbetaalde) vrijwilligers. De doelstellingen van Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam worden gerealiseerd mede dankzij de lokale samenleving. Er wordt samengewerkt met Avres, SamenDoen, Waardlanden, Vluchtelingenwerk, scholen, maatschappelijke organisaties en reclassering.

De inkomsten van de Kringloopbedrijven blijven ook in de toekomst ten goede komen aan de continuïteit van de Kringloopbedrijven en sociaal-maatschappelijk doelstellingen.

 

 

 

 

 

 

Kringloop Vijfheerenlanden logo
Kringloop Vijfheerenlanden

Copyright © - 2020 Kringloop Vijfheerenlanden | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM