Participatie re-integratietrajecten

Participatie re-integratietrajecten

Kringloop Leerdam is een prettige werkomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door nuttig bezig te zijn, zich te ontwikkelen en samen te werken hebben al veel deelnemers een vervolgtraject en of werk gevonden.

Kringloop Leerdam begeleid deelnemers volgens het “buddy” concept persoonlijk en resultaatgericht op de werkvloer in concrete functies in de winkel, logistiek, transport en facilitair op. Voor iedere deelnemer wordt een individueel trajectplan opgesteld, afgestemd op de persoonlijke omstandigheden en behoeften van de deelnemer.

Samen met de deelnemer en opdrachtgever wordt invulling gegeven aan het trajectplan wat gericht is op maatschappelijke participatie, sociale zelfredzaamheid, zorg en betaald werk.

De begeleider van Kringloop Leerdam begeleidt de deelnemer dusdanig dat voldoende vaardigheden worden aangeleerd om werk binnen en buiten de Kringloop Leerdam uit te kunnen voeren. Daarnaast is de begeleider van de Kringloop Leerdam tevens aanspreekpunt voor de deelnemer en opdrachtgever.

Kringloop Vijfheerenlanden logo
Kringloop Vijfheerenlanden

Copyright © - 2019 Kringloop Vijfheerenlanden | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM