Disclaimer

Disclaimer

Stichting Kringloop Leerdam besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Stichting Kringloop Leerdam is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen.

Stichting Kringloop Leerdam kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. Stichting Kringloop Leerdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen. Stichting Kringloop Leerdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan Stichting Kringloop Leerdam verzonden e-mail berichten.

Het zonder toestemming gebruiken van teksten en andere gegevens van de website van de Stichting Kringloop Leerdam kan tot gevolg hebben dat u inbreuk maakt op ons (auteurs-)recht.
 

 

Opnieuw & Co logo
Opnieuw & Co

Copyright © - 2022 Opnieuw & Co | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM