Vorige pagina

Per 01 juli worden wij Opnieuw & Co!

Kringloopbedrijven zijn niet meer weg te denken in het huidige straatbeeld en worden steeds belangrijker bij het realiseren van een aantal maatschappelijke doelen. Beide organisaties streven naar het ontlasten van het milieu door het stimuleren en realiseren van hergebruik.
De circulaire economie komt steeds dichterbij en daar kunnen kringloopbedrijven een rol in spelen. Het verlengen van de levensduur van producten is het uitgangspunt. Als producten dan toch eenmaal aan het einde van de levensduur zijn, dan kunnen ze worden ontmanteld waardoor de restmaterialen alsnog kunnen worden hergebruikt.


Het creëren van sociale werkgelegenheid is een ander doel. Kringloop Vijfheerenlanden Leerdam werkt voornamelijk met vrijwilligers. Bij Opnieuw & Co werken naast vrijwilligers mensen vanuit de WSW, garantiebanen, Wajongers, leerlingen, re-integratie trajecten enzovoort. Ook in Leerdam gaat Opnieuw & Co werken met meer doelgroepen. Als derde doelstelling willen beide kringloopbedrijven een bijdrage leveren aan armoedebestrijding.

Na de fusie heeft Opnieuw & Co 7 vestigingen en een centraal textiel sorteercentrum. Opnieuw & Co heeft geen winstdoelstelling, de aandeelhouders van Opnieuw & Co zijn Het DaVinci College en Reakt (werkmaatschappij van Parnassia GGZ). Alle medewerkers en vrijwilligers van Kringloop Vijfheerenlanden Leerdam gaan uiteraard mee over naar de nieuwe organisatie.
 

Door de fusie wil Opnieuw & Co in Leerdam in de hele de gemeente Vijfheerenlanden meer hergebruik en (sociale-) werkgelegenheid gaan creëren en daarbij nog intensiever gaan samenwerken met organisaties als Waardlanden, Avres, SamenDoen, ASVZ en natuurlijk ook met de andere kringloopbedrijven in de regio. Op termijn wil Opnieuw & Co samen met Waardlanden een circulair ambacht centrum starten in Leerdam en meer met het lokaal ingezamelde textiel gaan doen.
De formele fusiedatum is 1 juli 2022. De komende maanden gaat er hard gewerkt worden om de fusie door te voeren waarna er op een nader te bepalen datum een feestelijk openingsmoment zal volgen.

Partners
 

 

Opnieuw & Co logo
Opnieuw & Co

Copyright © - 2022 Opnieuw & Co | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM