Voorwaarden klantenkaart

Voorwaarden klantenkaart:                                                                     

 • De klantenkaart is geldig bij Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam.
 • De klantenkaart blijft eigendom van de Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam, is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Door gebruik te maken van de klantenkaart geef je te kennen in te stemmen met de voorwaarden en met het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals hieronder omschreven.
 • De door jou verstrekte gegevens voor de aanvraag van de klantenkaart en jouw aankopen slaan wij op in de database Klantenkaart van Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam. Met deze gegevens gaan wij uit het oogpunt van privacy zorgvuldig mee om. Je gegevens zullen wij nooit verkopen of anderszins verstrekken aan derden. Indien je dit wenst kan je jouw opgeslagen gegevens inzien. Hiertoe kan je bij de kassa van de Kringloop Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam aangeven dat je jouw klantgegevens wenst in te zien. Je kunt hier meer over lezen op www.kringloopvijfheerenlanden.nl/privacy.

Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam is eigenaar van deze database en kan jouw gegevens alleen gebruiken voor marketingdoeleinden en interne analyses.

 • Programma’s waar je aan mee kunt doen met je klantenkaart worden aangekondigd en nader omschreven op www.kringloopvijfheerenlanden.nl/klantenkaart
 • Om een klantenkaart aan te vragen dien je minimaal 18 jaar te zijn.
 • Over elk uitgegeven euro ontvang je een spaarpunt. Elk spaarpunt heeft een waarde van €.0,05. Vanaf 50 punten kunnen punten ingewisseld worden bij een volgende aankoop. De waarde van de punten wordt niet in geld uitgekeerd.
 • Op artikelen die met punten of cadeaubonnen betaald worden kunnen geen punten gespaard worden.
 • Punten worden niet gespaard over acties, aanbiedingen en afgeprijsde artikelen. De volgende groepen worden uitgezonderd van het spaarsysteem: borg, workshops, en ontruimingen.
 • Stichting Kringloop Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam is te allen tijde gerechtigd de klantenkaart in te trekken en opgebouwde tegoeden te annuleren wanneer er fraude gepleegd wordt met de klantenkaart, wanneer er onjuiste informatie is verstrekt of wanneer op enigerlei wijze schade wordt berokkend aan Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam.

·    Bij overname, surseance van betaling, faillissement of beëindiging van Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam vervallen al jouw opgebouwde tegoeden c.q. aanspraken, tenzij enige partij deze wenst over te nemen.

 • Wanneer de klantenkaart 2 jaar niet meer wordt gebruikt vervallen alle opgebouwde aanspraken.
 • Bij verlies van de klantenkaart kun je voor €.2,50 een nieuwe klantenkaart aanvragen. Eventueel spaartegoed blijft behouden.
 • De Stichting Kringloop Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam behoudt zich het recht voor om voorwaarden van de klantenkaart te wijzigen of om het werken met de klantenkaart te beëindigen. Wanneer dit het geval is zal de Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam dit in haar winkel en op de website kenbaar maken. Opgebouwde tegoeden kunnen nog gedurende 6 maanden na deze beëindiging verzilverd worden.
Opnieuw & Co logo
Opnieuw & Co

Copyright © - 2022 Opnieuw & Co | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM