Over ons tekst

Over ons

Doelstellingen Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam

  • Het hergebruik van (afval)producten stimuleren en daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de beperking van de hoeveelheid afval en daarmee de milieuschade verkleinen.
  • Stimuleren van hergebruik van afvalproducten en materialen door middel van educatie- en voorlichtingsprojecten op scholen en verenigingen e.d.
  • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid tot ontwikkeling en ontplooiing bieden.

 

Milieu

De bijdrage aan een duurzaam beter milieu wordt gerealiseerd door de verkoop van ca. 150.000 artikelen per jaar die geschikt zijn gemaakt voor hergebruik.  

Met 1 ton ingezamelde goederen wordt 880 kg CO2 bespaard. In 2015 is door Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam 134.000 kilo aan artikelen en goederen ingezameld. De hoeveelheid bespaarde CO2 is daarmee gelijk aan de CO2 uitstoot voor het verwarmen van 51 huishoudens gedurende één jaar.

Sociaal

Bij de Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam werken ca.50 enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers, stagiaires en deelnemers aan een reintegratie of particiopatietraject. Wat wordt bereikt door deze vrijwilligers en stagiares met hun inzet voor de Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam;

  • dragen hun steentje bij om een duurzaam en vooral beter milieu te realiseren.
  • voorzien in een behoefte van Leerdam en omgeving om een grote hoeveelheid artikelen en goederen weer geschikt te maken voor hergebruik.
  • zorgen ervoor dat de Kringloop Leerdam meerdere goede doelen in Leerdam kan ondersteunen.
  • zorgen ervoor dat voor inwoners van Leerdam en omgeving met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aandacht en ondersteuning beschikbaar is.

Missie

Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam is begaan met het milieu én met mensen. Wij willen hergebruik stimuleren en daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van afvalstromen en mensen met een kleine beurs de mogelijkheid bieden om mooie spullen tegen een geringe prijs aan te schaffen.  Ook vinden we het belangrijk om kansen te bieden aan mensen die een opstapje kunnen gebruiken naar een betaalde baan of zinvol bezig willen zijn. Lees hier meer over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam. 
 

Keurmerk Kringloopbedrijven 

Sinds 12 november 2015 is Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam in het bezit  van het Keurmerk Kringloopbedrijven®.
Onze werkprocessen zijn beoordeeld en goedgekeurd door Lloyds gecertificeerde auditoren. Dit  geeft onze klanten en opdrachtgevers nog meer zekerheid over de kwaliteit en continuïteit van onze werkzaamheden. Bij BKN (branchevereniging kringloopbedrijven)aangesloten Kringloopbedrijven onderscheiden zich in twee opzichten van veel andere organisaties die actief zijn in de 2e hands markt. In de eerste plaats nemen BKN-leden de verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu door afgedankte goederen een tweede leven te geven. Daarbij, wat niet meer verkocht kan worden wordt op een verantwoorde manier verwerkt. Daarnaast onderscheiden BKN leden zich door werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt. 

Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam financieel

Onze klanten en opdrachtgevers maken het mogelijk dat hard gewerkt kan worden aan een beter en duurzame leefomgeving in Leerdam en dat mensen met een achterstandspositie een kans krijgen zich te ontwikkelen.
Uit de opbrengsten van de Kringloopwinkel worden de kosten van huisvesting, transport, medewerkers, sociale lasten, energie, vrachtwagen e.d. betaald. Het geld dat overblijft, investeert de Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam in continuïteit en nieuwe vormen van bedrijvigheid.

Voor meer informatie kunt u het meest recente op onze website raadplegen

Goede doelen

  • Jaarlijks ondersteunt de Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam alleen organisaties die werken ten behoeve van de Leerdamse samenleving.

Samenwerking

  • De Stichting Kringloop Vijfheerenlande/leerdam werkt nauw samen met de Gemeente Leerdam, Reinigingsdienst Waardlanden, SamenDoen Leerdam(vrijwilligers en werk), Voedselbank Leerdam, AVRES (regionale sociale dienst), Vluchtelingenwerk Leerdam, Reshare (leger des heils), Ministerie van Veiligheid en Justitie (reclassering)
  • De Stichting Kringloop Vijfheerenlande/leerdam is aangesloten bij de BKN (branchevereniging kringloopbedrijven Nederland)
   

Team Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam

De dagelijkse activiteiten van de Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam worden voornamelijk uitgevoerd door de vele enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers en door mensen die bij ons werken in het kader van een participatietraject of stage.

De dagelijkse leiding is in handen van Ingrid Vente. Onze Unithoofden zijn voor de unit winkel, Rob Toma en voor de unit logistiek, Walter Wallenburg.

Bestuur 

De Stichting Vijfheerenlanden/leerdam is naast de milieu doelstelling vooral gericht op het vervullen van een sociaal-maatschappelijke functie in de regio. Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Kringloop Leerdam bestaat uit;

VoorzitterRienk (K.I.) van Splunder
SecretarisEls Groeneweg
PenningmeesterRonald Theeuwes
BestuurslidElsbeth de Jong - Verweij
BestuurslidJolanda Smid
BestuurslidInge Hertsworm
Bestuurslidvacature 

 

Kringloop Vijfheerenlanden logo
Kringloop Vijfheerenlanden

Copyright © - 2022 Kringloop Vijfheerenlanden | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM