Doelstellingen tekst

Doelstellingen van Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam

De doelstellingen van Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam zijn vastgelegd in statuten en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

  • Het hergebruik van (afval)producten stimuleren en daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de beperking van de hoeveelheid afval en daarmee de milieuschade verkleinen.
  • Stimuleren van hergebruik van afvalproducten en materialen door middel van educatie- en voorlichtingsprojecten op scholen en verenigingen e.d.
  • Mensen met een grote afstand tot de (reguliere) arbeidsmarkt de mogelijkheid tot ontwikkeling en ontplooiing bieden

 

Kringloop Vijfheerenlanden logo
Kringloop Vijfheerenlanden

Copyright © - 2022 Kringloop Vijfheerenlanden | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM