Tekst

Kringloop Leerdam, een professionele Kringloopwinkel!

Doelstellingen Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam

  • Hergebruik van afvalproducten stimuleren.
  • Mogelijkheden voor ontwikkeling, participatie en re-integratie.
  • Ruimte voor financiële ondersteuning van sociaal maatschappelijke activiteiten in de kernen van de voormalige gemeente Leerdam.
  • Milieueducatie en informatie, m.n. gericht op basisscholen.

2019 in het kort

Voor Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam was 2019 een jaar waarin door het verder teruglopende vrijwilligersbestand met nog meer inzet van onze hardwerkende vrijwilligers mooie resultaten werden geboekt. In maart overleed onze alom gewaardeerde vrijwilligster mw. A. Bas, de kartrekster van de boekenhoek. We danken alle vrijwilligers die het afgelopen jaar bij ons actief waren voor hun enorme inzet en loyaliteit.

Hergebruik in 2019

Inwoners van Leerdam en omstreken weten de weg naar Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam inmiddels uitstekend te vinden. Onze vrijwilligers sorteren, maken schoon en of repareren de binnengekomen goederen. Het aantal kilo’s wat binnen gekomen is in 2019 heeft een daling laten zien met 9% ten opzichte van het jaar 2018. Het hergebruik/recyclingpercentage was in 2019 86%. Volgens berekeningen van TNO blijkt dat met onze activiteiten een CO2-besparing plaatsvindt, die te vergelijken is met het verwarmen van 41 huishoudens gedurende een heel jaar.

Educatie

In samenwerking met het project “Don't Waste My World”, ROC de Joost en het Heerenlanden College werden demonstraties georganiseerd waarin leerlingen werden voorgelicht over de gevolgen van overmatig plastic gebruik voor het milieu en hoe dat op eenvoudig wijze plastic kan worden omgezet naar bruikbare producten.

Stageplaatsen

De Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam biedt mogelijkheden voor stageplaatsen aan jongeren binnen het kader van hun opleiding. In 2019 werd hier 17 keer gebruik van gemaakt. Vooral jongeren die een opleiding op een praktijkschool volgen werd de kans geboden zich verder te ontwikkelen. De Kringloop Vijfheerenlanden heeft zich in 2019 aangesloten bij het project Maatschappelijke Diensttijd om jongeren tot 27 jaar kansen te bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Samenwerking maatschappelijke organisaties

Met Syndion Leerdam en de Zorgimkerij Beesd werd in 2019 een samenwerkingsverband aangegaan om voor mensen met een beperking de diversiteit aan dagelijkse werkzaamheden af te wisselen en te vergroten.

Goede doelen 2019

Jaarlijks reserveert Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam een budget in de begroting om hiermee Leerdamse sociaal-maatschappelijke goede doelen te ondersteunen. In 2019 ontvingen de Zonnebloem, afdeling Leerdam, Stichting Fietsmaatjes Leerdam, Samenloop voor hoop Leerdam en Vrienden van Lingesteyn een financiële bijdrage. De jaarlijkse Lichtjesavond in Leerdam werd ondersteund door middel van het plaatsen van een advertentie in de Lichtjeskrant.

Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam blijft werken aan de toekomst!

De doelstellingen van Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam worden gerealiseerd mede dankzij de lokale samenleving. De samenwerking met regionale en lokale Kringloopbedrijven krijgt steeds meer vorm en inhoud als het gaat om het realiseren van meer hergebruik en het bieden van ontwikkelingskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2019 werd samengewerkt met de Gemeente Vijfheerenlanden/Leerdam, Avres, SamenDoen, Waardlanden, diverse scholen, maatschappelijke organisaties, Vluchtelingenwerk en Reclassering.

 

 

 

 

 

 

Kringloop Vijfheerenlanden logo
Kringloop Vijfheerenlanden

Copyright © - 2021 Kringloop Vijfheerenlanden | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM