Stichting Kringloop Leerdam financieel tekst

Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam financieel

Onze klanten en opdrachtgevers maken het mogelijk dat hard gewerkt kan worden aan een beter en duurzame leefomgeving in Leerdam en dat mensen met een achterstandspositie een kans krijgen zich te ontwikkelen.

Uit de opbrengsten van de Kringloopwinkel worden de kosten van huisvesting, transport, medewerkers, sociale lasten, energie, vrachtwagen e.d. betaald. Het geld dat overblijft, investeert de Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam in continuïteit en nieuwe vormen van bedrijvigheid. Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam ontvangt voor haar werkzaamheden geen enkele vorm van subsidies!

Voor meer informatie kunt u het meest recente jaarverslag op onze website raadplegen.

Kringloop Vijfheerenlanden logo
Kringloop Vijfheerenlanden

Copyright © - 2022 Kringloop Vijfheerenlanden | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM