Verkoop voorwaarden

Verkoopvoorwaarden Stichting Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam

 1. De Stichting KringloopVijfheerenlanden/leerdam verkoopt alleen gebruikte goederen. Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam controleert aangeboden goederen zo goed mogelijk. Het is Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam niet bekend hoe lang of hoe intensief de aangeboden goederen/artikelen door de vorige eigenaar(s) zijn gebruikt. Deze goederen kunnen derhalve gebreken vertonen of kapot zijn. Het is daarom altijd aan te bevelen om goederen waarbij veiligheid van belang is, na te laten kijken door een daartoe bevoegd deskundige. Vijfheerenlanden/leerdam kan derhalve geen enkele toezegging doen over de nog te verwachten levensduur van het product.
 2. Garantie op elektrische goederen wordt verleend op vertoon van de kassabon. Ondeskundig gebruik of opzettelijke beschadiging valt buiten de garantie. De garantietermijn van bij Vijfheerenlanden/leerdam aangeschafte elektrische goederen is 7 dagen.
 3. Indien u een elektrisch- of gasapparaat koopt dient u dit door een daartoe bevoegd bedrijf te laten beoordelen en (zonodig) aansluiten. Mochten daarbij gebreken worden geconstateerd die u redelijkerwijs niet hoeft te verwachten, dan kunt u het apparaat binnen de van toepassing zijnde garantietermijn retourneren op vertoon van de kassabon. Het aankoopbedrag zal in dat geval worden teruggegeven, de gemaakte kosten van derden worden niet vergoed. 
 4. Vijfheerenlanden/leerdam is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde goederen. Deze worden verkocht in de staat waarin ze op dat moment verkeren. De eigen beoordeling van de koper is hierbij van doorslaggevend belang.
 5. Vijfheerenlanden/leerdam accepteert geen creditcards en neemt geen biljetten van € 200,00 of € 500,00 aan. Alleen artikelen die in de winkel staan uitgestald en duidelijk en correct zijn geprijsd, worden verkocht.
 6. Bij besteding van cadeau- en tegoedbonnen uitgegeven door de Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam dient het gehele bedrag besteed te worden en wordt er geen geld retour gegeven. Gekochte goederen omruilen is niet toegestaan. Ruilhandel is niet mogelijk.
 7. Alleen grote artikelen kunnen maximaal 24 uur worden gereserveerd. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 8. Voor het bezorgen van gekochte goederen worden altijd kosten in rekening gebracht. Indien is overeengekomen dat Vijfheerenlanden/leerdam goederen aan huis bezorgt, wordt er bezorgd tot achter de voordeur op de begane grond. Mocht er schade ontstaan bij het op verzoek van de koper verder naar binnen brengen van de gekochte goederen dan is dit voor risico van de koper. Bij het bezorgen van goederen aan huis dient de koper zelf de goederen te monteren.
 9. Schade die ontstaan is bij het transporteren van goederen die de koper zelf heeft opgehaald, is voor risico van de koper.
 10. Gekochte goederen dienen binnen 3 daqen na aankoop te zijn opgehaald. Daarna betaalt u € 5,00 opslagkosten per dag per artikel. 
 11. Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van eigendommen van bezoekers van de winkel. Betreden van het pand en het terrein van Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam geschiedt op eigen risico.
 12. Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam stelt voor haar klanten winkelmandjes beschikbaar. Het gebruik van winkelmandjes door klanten is verplicht.
 13. Kringloop Vijfheerenlanden/leerdam behoudt zich het recht om de inhoud van tas(sen) van bezoekers te controleren.
 14. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het -al dan niet regelmatig- afstaan van voor hergebruik geschikte goederen.
   

 

Opnieuw & Co logo
Opnieuw & Co

Copyright © - 2022 Opnieuw & Co | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM